23Φεβ/13

Σε λειτουργία το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών

Σε λειτουργία  τέθηκε το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Σύμφωνα με εγκύκλιο τουΙ.Κ.Α. σε πρώτη φάση στο ΚΕΑΟ θα διαβιβάζονται οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ και μεταγενέστερα οι αντίστοιχες οφειλές τουRead More…

08Φεβ/13

Τι προβλέπει η ΠΟΛ 1228

Με θέμα «Έναρξη ή μεταβολή εργασιών λογιστή φοροτεχνικού χωρίς την προσκόμιση επαγγελματικής ταυτότητας σε ισχύ», το υπουργείο οικονομικών εξέδωσε την παρακάτω ΠΟΛ: Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί της άσκησης της δραστηριότητας λογιστή φοροτεχνικού, δεν προβλέπεταιRead More…

08Φεβ/12

Δικαιούχοι Άδειας Λογιστή – Φοροτεχνικού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ -ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Α’ ΤΑΞΗΣ Μέλη του ΟΕΕ με άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος, οι οποίοι ασκούσαν το επάγγελμα του λογιστή ή του βοηθού λογιστή την 25.7.1997 και μέχρι την υποβολή της αίτησης έχουν συνολική πενταετήRead More…