Τελευταία νέα

Αίτημα ΟΕΕ για παράταση της προθεσμίας απογραφής του συνόλου εργαζομένων

| ΟΕΕ | No Comments
Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε την επιστολή.

Εκδηλώσεις στην Κομοτηνή και την Αλεξανδρούπολη με θέμα: Ευκαιρίες και Προοπτικές του Ελλάδα 2.0

| ΟΕΕ | No Comments
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, συνεχίζει την εκστρατεία ενημέρωσης των μελών, λογιστών – φοροτεχνικών και επιχειρήσεων, για τις ευκαιρίες και…

Έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφής φυσικών προσώπων στα Μητρώα Εσωτερικών Ελεγκτών & Δόκιμων Εσωτερικών Ελεγκτών του ΟΕΕ

| ΟΕΕ | No Comments
Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ε’ Εσωτερικός Έλεγχος επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα του ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α` 207/5-11-2021) όπως τροποποιήθηκε με το Κεφάλαιο Γ’ Εσωτερικός Ελεγκτής του ν.4965/2022 (ΦΕΚ Α` 162/02.09.2022), ως εσωτερικός ελεγκτής ορίζεται…

Παρέμβαση τεσσάρων σημείων του ΟΕΕ για την επιστρεπτέα προκαταβολή

| ΟΕΕ | No Comments
Για να διαβάσετε την επιστολή επιλέξτε εδώ.
Περισσότερα

Στόχοι 2020 – 2024

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2016 – 2019