Τελευταία νέα

Πρώτη συνάντηση Προέδρων ΟΕΕ και Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων

| ΟΕΕ | No Comments
Το ζήτημα της ομαλής μετάβασης των δανειοληπτών στην κανονικότητα και τη διευκόλυνσή τους μετά τη λήξη των αναστολών πληρωμών συζήτησαν σε συνάντησή τους ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας και…

Ανακοίνωση του ΟΕΕ προς τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς και τους Νόμιμους Εκπροσώπους των Νομικών Προσώπων Παροχής Λογιστικών – Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

| ΟΕΕ | No Comments
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας μετά το τέλος του πρώτου διμήνου κάθε έτους υποχρεούται να διαβιβάσει…

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εμπειρογνωμόνων: Ειδικά Θέματα Έκθεσης Εμπειρογνώμονα του νέου Νόμου Ρύθμισης Οφειλών και Παροχής 2ης Ευκαιρίας

| ΟΕΕ | No Comments

Επιστολή ΟΕΕ για Πρόσβαση για τους λογιστές – φοροτεχνικούς στις δημόσιες υπηρεσίες

| ΟΕΕ | No Comments
Την άμεση μέριμνα της Πολιτείας για πρόσβαση των λογιστών – φοροτεχνικών στις δημόσιες υπηρεσίες, όταν απαιτείται, ζητά ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας. Με επιστολή του προς…
Περισσότερα

Στόχοι 2020 – 2024

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2016 – 2019