Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ανακοινώνει την περαιτέρω παράταση της προθεσμίας υποβολής της προβλεπόμενης Υπεύθυνης Δήλωσης των λογιστών – φοροτεχνικών και των λογιστικών γραφείων για το έτος 2022, μέχρι τις 20 Μαρτίου 2022.

Η επιπλέον παράταση της σχετικής προθεσμίας δίνεται για να προλάβουν όσοι δεν έχουν ακόμη υποβάλει την Υπεύθυνη Δήλωση για το 2022 και δεν είχαν υποβάλει ούτε για το 2021, ώστε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» και να ενισχυθούν οικονομικά για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό τους.