Σε συνέχεια τροποποίησης της υπ΄αριθ΄116558/2-12-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ), παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) σύμφωνα με την υπ΄αρ΄4113/18-01-2023 Υπουργική Απόφαση μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ. Για να δείτε την απόφαση επιλέξτε εδώ.