Τη σταδιακή καθιέρωση της ηλεκτρονικής και αυτοματοποιημένης τήρησης βιβλίων από όλους τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, οι λογιστές θα πάψουν να καταχωρούν χειρόγραφα κάθε τιμολόγιο, καθώς η όλη διαδικασία στην τελική της φάση θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και ηλεκτρονική.

Πιλοτικά το πρόγραμμα θα ξεκινήσει εντός του 2019 και αναμένεται να γενικευτεί το 2020. Το σχετικό χρονοδιάγραμμα έδωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κύριος Γιώργος Πιτσιλής, σε ομιλία του την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου στο 10ο  TaxForum.

Ειδικότερα, η έναρξη του μέτρου τοποθετείται χρονικά εντός του 2019, όταν εξασφαλιστεί η απαιτούμενη υποδομή πληροφορικής στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ.

Με την συμπλήρωση των στοιχείων από τον εκδότη, περιορίζεται σχεδόν στο μισό ο γραφειοκρατικός φόρτος της αγοράς για την τήρηση των βιβλίων. Από την στιγμή που θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα, παύει επίσης η ανάγκη να υποβάλλονται και οι συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών-προμηθευτών.

Παράλληλα, ο διοικητής της ΑΑΔΕ προανήγγειλε και τη δημιουργία νέων συστημάτων ηλεκτρονικής υποβολής του φόρου μεταβίβασης αλλά και των παρακρατούμενων φόρων.

Επίσης η Α.Α.Δ.Ε. εξετάζει και προωθεί λύσεις για θέματα όπως:

– Κατάργηση των τελών χαρτοσήμου και αντικατάστασή του με ένα φόρο στις συναλλαγές ο οποίος θα καταβάλλεται ηλεκτρονικά.

– Ενσωμάτωση  της αντικαταχρηστικής οδηγίας του 2016 και αντικατάσταση του άρθρου 38 του Κ.Φ.Δ.

– Διατάξεις για αποφυγή της υποκεφαλαιοδότησης

– Μέτρα για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρίες.

Σπύρος Δημητρέλης

Πηγή: http://www.capital.gr/tax/3327322/ilektronika-kai-automata-i-tirisi-biblion-apo-to-2019