Τη δυνατότητα εκπαίδευσης και πιστοποίησης από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος έχουν πλέον 3.500 οικονομολόγοι. Με απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΑ και ΕΚΤ, Νίκης Δανδόλου, εγκρίθηκε η πρόταση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που αφορούσε στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση οικονομολόγων, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας, που είχε υποβάλει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Συγκεκριμένα, το ΟΕΕ θα εκπαιδεύσει και θα πιστοποιήσει 3.500 οικονομολόγους για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που θα ενισχύσουν τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, σε αντικείμενα όπως του χρηματοοικονομικού συμβούλου, του οικονομικού αναλυτή, του στελέχους διοίκησης και διαχείρισης έργου και στελέχους εφοδιαστικής αλυσίδας, κ.α..

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, δήλωσε:

«Σήμερα, είναι μια σημαντική μέρα για το Οικονομικό Επιμελητήριο και τα μέλη μας.

Στην αρχή της θητείας αυτής της Διοίκησης, είχαμε θέσει ως στόχο να σταθούμε δίπλα στα μέλη μας, που δεν απασχολούνται σε δουλειές σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους και αρωγοί στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν σε εργασίες του επαγγέλματος, που κόπιασαν να σπουδάσουν. Σήμερα, η δικαίωση για αυτούς και για εμάς ήρθε, καθώς 3.500 οικονομολόγοι σε όλη την Ελλάδα θα εκπαιδευθούν και θα πιστοποιηθούν σε ειδικότητες της επιλογής τους για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, που σπούδασαν.

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Ανάπτυξης, Άδωνη Γεωργιάδη, που συμμερίστηκε απόλυτα το δίκαιο της πρότασης του ΟΕΕ και την Ειδική Γραμματέα, Νίκη Δανδόλου, που με ταχύτατες διαδικασίες ενέκρινε το πρόγραμμα.

Συνεχίζουμε, για να κάνουμε πράξη όλα όσα προγραμματίσαμε για τον Φορέα και τα μέλη μας».