Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 214 1800

Fax: 213 214 1874

e-mail: oee@oe-e.gr

Website: www.oe-e.gr

Facebook Page: www.facebook.com/oikoneegr/