Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ) υπέγραψαν σήμερα Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο οριοθετεί τη μεταξύ τους συνεργασία για την ανάληψη πρωτοβουλιών και την πραγματοποίηση δράσεων, στο πλαίσιο των κοινών θέσεών τους.

Σκοπός του Μνημονίου είναι η ενίσχυση των συνεργιών μεταξύ της επιχειρηματικής και επιστημονικής κοινότητας και της αγοράς, μέσω, ιδίως, της ενημέρωσης, επιμόρφωσης, έρευνας και ανάλυσης δεδομένων.

Η υπογραφή του μνημονίου πραγματοποιήθηκε από τον κ. Σωκράτη Λαζαρίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΧΑ και τον κ. Κωνσταντίνο Κόλλια, Πρόεδρο του ΟΕΕ, παρουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΕΕ, της διοίκησης και στελεχών του ΧΑ και δημοσιογράφων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο κ. Κόλλιας δήλωσε: «Στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος προχωρήσαμε με χαρά και χωρίς δεύτερη σκέψη στην υπογραφή του συγκεκριμένου μνημονίου συνεργασίας. Διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών μπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς μοχλούς επιστροφής στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, μέσα από τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ώστε αυτές να αναπτυχθούν υγιώς, να ενισχύσουν την παρουσία τους εντός συνόρων, αλλά και την εξωστρέφειά τους, μέσω στήριξης των εξαγωγών και των υπολοίπων δραστηριοτήτων τους. Και δηλώνουμε, για ακόμα μια φορά, ότι θα είμαστε αρωγοί, στο μέτρο που μας αναλογεί, σε αυτή την ύψιστης σημασίας προσπάθεια για τη χώρα.».

Ο κ. Λαζαρίδης προσέθεσε: «Η συνεργασία μας με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλουμε ως Όμιλος, για να αναδειχθεί ο θεσμός του Χρηματιστηρίου ως εργαλείου χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και βασικού πυλώνα της οικονομίας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας σχεδιάζουμε πρωτοβουλίες και δράσεις, για την επίτευξη από κοινού συγκεκριμένων στόχων, προσβλέποντας πάντα στην ουσιαστική συμβολή για οικονομική ανάπτυξη».