Ανακοίνωση του ΟΕΕ για Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για την Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ)

By ΟΕΕ

Σε συνέχεια τροποποίησης της υπ΄αριθ΄116558/2-12-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ), παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) σύμφωνα…

Περισσότερα

Ανακοίνωση Σχετικά με την Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Άξονα 3.4 Εκσυγχρονισμός και Βελτίωση της Ανθεκτικότητας Κύριων Κλάδων Οικονομίας με Τίτλο «Έξυπνη Μεταποίηση»

By ΟΕΕ

Για πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται με διατύπωση έγγραφου αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση tee.exypni.metapoiisi@central.tee.gr, ή στα τηλέφωνα 2103291550, 2103291551.  

Περισσότερα

Ανακοίνωση Σχετικά με την Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Άξονα 3.4 Εκσυγχρονισμός και Βελτίωση της Ανθεκτικότητας Κύριων Κλάδων Οικονομίας με Τίτλο «Έξυπνη Μεταποίηση»

By ΟΕΕ

Για πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται με διατύπωση έγγραφου αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση tee.exypni.metapoiisi@central.tee.gr, ή στα τηλέφωνα 2103291550, 2103291551.

Περισσότερα

Ψήφισμα 84ης ΣτA: Προτάσεις ΟΕΕ για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών από τράπεζες και Πολιτεία

By ΟΕΕ

Η παγκόσμια οικονομία βιώνει μια παρατεταμένη περίοδο οικονομικών κραδασμών, με τις εκτιμήσεις για το επόμενο έτος να καταγράφουν επιβράδυνση ή ακόμα και ύφεση του ρυθμού ανάπτυξης, στις περισσότερες οικονομίες. Η…

Περισσότερα

Εκδήλωση ΟΕΕ για τον Κρατικό Προϋπολογισμό

By ΟΕΕ

Τις προκλήσεις, που παρουσιάζονται για την ελληνική οικονομία την επόμενη χρονιά, με βάση και τον προϋπολογισμό του 2023, συζήτησαν τέσσερις κορυφαίοι οικονομολόγοι, σε εκδήλωση – συζήτηση, που διοργάνωσε το Οικονομικό…

Περισσότερα

Ανακοίνωση προς τα μέλη του OEE για την στελέχωση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

By ΟΕΕ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 116558-02-12-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για στελέχωση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Π.Δ. 33/2011, τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου…

Περισσότερα