Εκδηλώσεις στην Κομοτηνή και την Αλεξανδρούπολη με θέμα: Ευκαιρίες και Προοπτικές του Ελλάδα 2.0

By ΟΕΕ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, συνεχίζει την εκστρατεία ενημέρωσης των μελών, λογιστών – φοροτεχνικών και επιχειρήσεων, για τις ευκαιρίες και…

Περισσότερα

Έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφής φυσικών προσώπων στα Μητρώα Εσωτερικών Ελεγκτών & Δόκιμων Εσωτερικών Ελεγκτών του ΟΕΕ

By ΟΕΕ

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ε’ Εσωτερικός Έλεγχος επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα του ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α` 207/5-11-2021) όπως τροποποιήθηκε με το Κεφάλαιο Γ’ Εσωτερικός Ελεγκτής του ν.4965/2022 (ΦΕΚ Α` 162/02.09.2022), ως εσωτερικός ελεγκτής ορίζεται…

Περισσότερα

4η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στη Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών»

By ΟΕΕ

Με υπογραφή του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη, αποφασίστηκε η τέταρτη (4η) τροποποίηση της με Α.Π. 1198/03.03.2022 Πρόσκλησης υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στη Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών…

Περισσότερα

ΟΕΕ – Υπ. Οικονομικών: Ενημερωτική εκστρατεία για το «Ελλάδα 2.0» στα Ιωάννινα

By ΟΕΕ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, συνεχίζει την εκστρατεία ενημέρωσης των μελών, λογιστών – φοροτεχνικών και επιχειρήσεων, για τις ευκαιρίες και…

Περισσότερα

Συνάντηση Προεδρείων ΟΕΕ – ΠΟΦΕΕ για τα προβλήματα των λογιστών – φοροτεχνικών

By ΟΕΕ

Τα θέματα, που βιώνουν οι λογιστές – φοροτεχνικοί στην καθημερινότητά τους, σε σχέση τόσο με το νομοθετικό και κανονιστικό περιβάλλον, όσο και με τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους πελάτες –…

Περισσότερα

ΟΕΕ – ΑΣΠΕ: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος

By ΟΕΕ

Η γήρανση και η μείωση του πληθυσμού αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Για τον σκοπό αυτό, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος υπέγραψαν…

Περισσότερα