Ψήφισμα 84ης ΣτA: Προτάσεις ΟΕΕ για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών από τράπεζες και Πολιτεία

By ΟΕΕ

Η παγκόσμια οικονομία βιώνει μια παρατεταμένη περίοδο οικονομικών κραδασμών, με τις εκτιμήσεις για το επόμενο έτος να καταγράφουν επιβράδυνση ή ακόμα και ύφεση του ρυθμού ανάπτυξης, στις περισσότερες οικονομίες. Η…

Περισσότερα

Εκδήλωση ΟΕΕ για τον Κρατικό Προϋπολογισμό

By ΟΕΕ

Τις προκλήσεις, που παρουσιάζονται για την ελληνική οικονομία την επόμενη χρονιά, με βάση και τον προϋπολογισμό του 2023, συζήτησαν τέσσερις κορυφαίοι οικονομολόγοι, σε εκδήλωση – συζήτηση, που διοργάνωσε το Οικονομικό…

Περισσότερα

Ανακοίνωση προς τα μέλη του OEE για την στελέχωση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

By ΟΕΕ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 116558-02-12-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για στελέχωση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Π.Δ. 33/2011, τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου…

Περισσότερα

Εκδηλώσεις στην Κομοτηνή και την Αλεξανδρούπολη με θέμα: Ευκαιρίες και Προοπτικές του Ελλάδα 2.0

By ΟΕΕ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, συνεχίζει την εκστρατεία ενημέρωσης των μελών, λογιστών – φοροτεχνικών και επιχειρήσεων, για τις ευκαιρίες και…

Περισσότερα

Έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφής φυσικών προσώπων στα Μητρώα Εσωτερικών Ελεγκτών & Δόκιμων Εσωτερικών Ελεγκτών του ΟΕΕ

By ΟΕΕ

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ε’ Εσωτερικός Έλεγχος επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα του ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α` 207/5-11-2021) όπως τροποποιήθηκε με το Κεφάλαιο Γ’ Εσωτερικός Ελεγκτής του ν.4965/2022 (ΦΕΚ Α` 162/02.09.2022), ως εσωτερικός ελεγκτής ορίζεται…

Περισσότερα